ANBI gegevens:

 Naam instelling

 Wereldwinkel Made

 RSIN/fiscaal nummer

 805086316

 Vestigingsadres

 Marktstraat 24a   4921 BG   Made

 Telefoonnummer

  0162-687472

 E-mail adres (penningmeester)

 

 IBAN                                     

 NL25 RABO 0150 6211 08

 ANBI-status                          

  Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie,Visie & Doelstellingen:                             

Missie:

Onze Wereld Winkel vindt dat de wereldhandel moet veranderen. Met de verkoop van onze producten laten wij zien dat FAIR TRADE (eerlijke handel) mogelijk is.

Fair Trade door een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op:

 • dialoog
 • transparantie
 • respect voor de mens (geen slaven- en kinderarbeid)
 • milieu
 • duurzaamheid

De producent (sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken) kunnen door de verkoop van hun producten een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Een leven waar in zij recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. Gelijke behandeling van man en vrouw. Door een langdurige relatie met (gecertificeerde) importeurs zijn zij verzekerd van een continuïteit van hun handel. De wereldhandel moet dus veranderen. zodat producenten die kans ook echt krijgen. 

 

Visie:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.

Wij zijn en blijven lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Onze Wereldwinkel verkoopt (85% of meer) authentieke Fair Trade producten, met een hedendaags tintje, uit ontwikkelingslanden.

Wij verkopen daarnaast ook een klein deel niet Fair Trade producten. Wij streven ernaar dat dit randassortiment maximaal 15% (van de totale inkoopwaarde) van het artikel assortiment bedraagt. Deze producten hoeven niet te voldoen aan de Fair Trade criteria. Het zijn producten van goede doelen die het assortiment logisch aanvullen bv. kookboeken bij food producten of wereldmuziek. Op dit moment zijn dat: wenskaarten van Floris, de Dopper en enkele artikelen van Stichting Bondgenoot.

Wij gaan ons profileren als FAIR TRADE CADEAUWINKEL voor “de speciale momenten van het leven”. De modules zijn: Zwangerschap & Baby, Geluk, Liefde en Herinneringen. Deze nieuwe ontwikkeling betekent voor onze doelgroep een nog betere herkenning als cadeauwinkel en biedt hen een nog betere afstemming van het artikelbestand.

 

Doelstelling, planning en prioriteiten:                           

Onderstaande doelstellingen worden gefilterd uit de SWOT analyse (zie Beleidsplan 2017).

 • Verbeteren van het financieel resultaat
  • doel minimaal 35% bruto winstmarge handhaven
  • omzetverhoging jaarlijks 3%
 • Verbreden van de doelgroep
  • afstemmen assortiment
  • inzet promotiemiddelen
  • aanpassen gebruik schapruimte
 • Optimaliseren vrijwilligersbeleid
  • deskundigheidsbevordering
  • aandacht houden voor interne communicatie
  • optimaliseren managementtaken
  • verjonging bij bestuur en vrijwilligers
 • Professionaliseren van de huidige bedrijfsvoering
  • optimaal gebruik van automatisering (sturen op cijfers)
  • planmatig werken
  • beleidsplan, inkoopplan  en verkoopplan actueel houden

Samenstelling/Functies van het bestuur:

BESTUUR:

Ricus Tiekstra                                  Voorzitter (sinds februari 2017)

Gerard Thijssen                                Secretaris/Inkoper

Kees Segeren                                    Penningmeester

Ellie de Jong                                      Inkoop

Liesbeth Noppert                              Lid

Yvonne Voogt                                   Lid

Er is naast het bestuur een 24-tal vrijwilligers die de winkeldiensten vervullen.

Daarnaast is er 1 niet-winkeldienstdraaiende vrijwilliger.

Beloningsbeleid:

Niemand van de vrijwilligers (waaronder het bestuur) ontvangt salaris, vacatiegeld of enige andere financiële vergoeding. In Wereldwinkel Made wordt uitsluitend onbetaald vrijwilligerswerk verricht.

Om waardering voor vrijwilligers tot uiting te brengen is er jaarlijks een uitje, een kerstpakket en een nieuwjaarsbijeenkomst (totale kosten omstreeks € 1000 per jaar, dat is € 40 per persoon per jaar).